NEONATOLOGICKÉ DNY 

Aktivní  účast

Způsob přihlášení k aktivní účasti

Termín pro zaslání přihlášky
k aktivní účasti do 1. 8. 2022

Každý přednášející nebo autor posteru musí být zároveň zaregistrován jako účastník konference a uhradit registrační poplatek. 
rnost pokynům k formátu zaslaného abstraktu. 

[forminator_form id=“1417″]