NEONATOLOGICKÉ DNY 

Aktivní  účast

Způsob přihlášení k aktivní účasti

Termín pro zaslání přihlášky
k aktivní účasti do 1. 8. 2022

Každý přednášející nebo autor posteru musí být zároveň zaregistrován jako účastník konference a uhradit registrační poplatek. 
Pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je možné použít pouze tento on-line formulář
Prosím věnujte pozornost pokynům k formátu zaslaného abstraktu. 

numero

Advantage Oxygen