NEONATOLOGICKÉ DNY 

Workshop 

3.11. od  17:15 – 18:30

Výzvy spojené s informováním rodičů o závažném stavu dítěte.

Tématem workshopu je oslovení prognostických nejistot v perinatologii, zasazení této medicínské problematiky do právního rámce a představení nástrojů, které mohou ošetřujícím specialistům v komunikaci s rodiči a v týmu pomoci.

Předsedající/moderátoři: prof.MUDr.Z.Straňák, MUDr.Z.Staníčková, MUDr.L.Hrdličková, JUDr. B.Steinlauf

Děkujeme za váš zájem., ale počet přihlášených na workshop se zaplnil.