NEONATOLOGICKÉ DNY 

Program Neonatologické dny

1. Sesterská sekce

PROGRAM KONFERENCE – SESTERSKÁ SEKCE

Čtvrtek 3. 11. 2022

8:00-8:20 Slavnostní zahájení

Plzeň

8:10-8:20 Organizační oznámení, Bc. Dana Špidlenová

Blok I

Předsedající: D. Špidlenová, J Výšková

8:20-8:35 Představení JIRP Neon FN Plzeň. K. Grohmannová

8:35-8:50 Vrozená brániční kýla. A. Hlavničková

8:50-9:05 Představení JIP Neon FN Plzeň. M. S Zapletalová

9:05-9:20 Hemangiom u novorozence. M. Pospíšilová

9:20-9:30 Diskuze

9:30-10:00 Coffee break

Blok II

Předsedající: A. Mentlová, M. Ledecká

10:00-10:15 Představení úseku fyziologických novorozenců. K. Němečková

10:15-10:30 Streptokoková infekce u novorozence. Z. Kolářová

10:30-10:45 Péče o nezralého novorozence s atrézií jícnu. R. Ocásková

10:45-11:00 Retinopatie nezralých novorozenců. E. Kuličková

11:00-11:15 Úskalí artrogrypózy V. Dostalíková

11:15-11:30 Kongenitální ichtyóza. M. Škrábková

11:30-11:50 Využití baby masáží v péči o novorozence. K. Špirková

11:50-12:00 Diskuze

12:00-13:30 Oběd

Blok III

Předsedající: D. Špidlenová, E. Kuličková

13:30-13:45 Desetiletí v ÚPMD Praha Podolí. E. Řežábková

13:45-14:00 Narození extrémně nezralého novorozence v nespecializovaném zařízení. K.

Dufková

14:00-14:15 Transport nezralého novorozence z porodního sálu. M. Ujčíková

14:15-14:30 Ošetřovatelská péče o hypotrofického novorozence s nekrózou žaludku. K.

Grossberger

14:30-14:45 Ošetřování cévních vstupů. M. Olbřímková

14:45-15:15 Coffee break

Blok IV

: A. Mentlová, E. Řežábková

15:15-15:35 Představení služby krizové intervence ve FN Plzeň. P. Kubásková

15:35-16:00 Komplexní péče psychologa na Neonatologickém oddělení. J. Hrunková, D.

Uhlíková

16:00-16:15 Dítě do dlaně – život s extrémistou. P. Kubásková

16:15-16:30 Diskuze

PÁTEK 4.11.2022

Blok V

Předsedající: D. Špidlenová, M. Ledecká

9:00-9:15 Představení Centra vývojové péče Neon FN Plzeň. R. Morková

9:15-9:35 Fyzioterapeut jako partner. J. Knězová

9:35-9:50 Péče o dítě s clostridium difficile. S. Kopcová, J. Šostá

9:50-10:00 Diskuze

10:00-10:30 Coffee break

Blok VI

Předsedající: A. Mentlová, J. Výšková

10:30-10:45 Multifaktoriální prenatální zátěž jako prediktor mnohočetného poškození

novorozence. K. Stryjová

10:45-11:00 Kongenitální myopatie mutace Acta 1. A. Boldová

11:00-11:15 Edukace rodičů při chirurgickém podvazu Botallovy dučeje. E. Koudelová

11:15-11:30 Předání dítěte do pěstounské péče. A. Vanáčová

11:30-11:40 Diskuze

11:40-13:00 Oběd

  1. Lékařská sekce

PROGRAM KONFERENCE – LÉKAŘSKÁ SEKCE

Středa 2. 11. 2022

16.35 – 16.45 Zahájení kongresu

16.45 – 18.00 Presympozium – Multikulturní rozdíly v neonatologické péči

Předsedající: MUDr. H. Wiedermanová, Ph.D.

16:45 – 17:30 Multikulturní rozdíly v neonatologické péči – Asie. Doc. MUDr. O. Šimetka, MBA, Ph.D.

17:30 – 18:00 Multikulturní rozdíly v neonatologické péči – Afrika. MUDr. J. Halbrštat

ČTVRTEK 3. 11. 2022

8:00 – 8:20 Slavnostní zahájení kongresu

8:00 – 8:05 MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň,

8:05 – 8:20 prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph. D., MBA, předseda ČNeoS

08.20 – 12.00 Odborný program

Blok I – Oběhová a ventilační podpora novorozenců

Předsedající: prof. MUDr. Z. Straňák, Ph. D., MUDr. J. Kučera

8:20 – 8:40 Volba vhodné podpory kardiovaskulárního systému u neonatálních

patologií, doc. MUDr. J. Janota

8:40 – 9:00 Hypotenze u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti – výsledky

randomizované studie HIP Trial, prof. MUDr. Z. Straňák, CSc., MBA

9:00 – 9:15 Léčba septického šoku u novorozence, MUDr. T. Pomahačová

9:15 – 9:30 Ventilační parametry k predikci úspěšnosti extubace u extrémně

nezralých novorozenců, MUDr. T. A. Nguyen

9:30 – 9:45 Použití zavaděče při „rescue“endotracheální intubaci extrémně nezralých

novorozenců na porodním sále, MUDr. A. Kubica

9:45 – 10:00 Respirační adaptace těžce nezralých novorozenců na porodním sále

pomocí vysokoprůtokových kanyl (HFNC), MUDr. K. Dunajová

10:00 – 10:10 Diskuze

10:10 – 10:25 Přestávka – coffee break

Blok II – COVID 19 a neonatologie

Předsedající: MUDr. M. Čihař, MUDr. R. Brabec

10:25 – 10:55 Aktuální epidemiologická situace covid-19, očkování. prof. MUDr. P.

Pazdiora, CSc.

10:55 – 11:10 Koronavirová infekce placenty, MUDr. M. Daumová

11:10 – 11:30 Předčasný porod u kriticky nemocných matek s COVID-19 z pohledu

neonatologa, doc. MUDr. J. Janota, Ph. D.

11:30 – 11:45 Covid 19 a novorozenec, MUDr. K. Hroššová

11:45 – 12:10 Covid a psychika – Když duše stůně, Mgr. D. Chmelařová, Ph. D.

12:10 – 12:20 Diskuze

12.20 – 13:30 Oběd

13.30 – 18.00 Odborný program

Blok III – Závažná neurologická postižení novorozenců

Předsedající: doc. MUDr. J. Janota, Ph. D., MUDr. A. Mocková, Ph. D.

13:30 – 13:40 Celotělová řízená hypotermie – změny v indikačním algoritmu, MUDr. H.Wiedermanová, Ph. D.

13:40 – 14:05 Význam opakovaného měření corpus callosum pro predikci závažného

neurologického postižení u novorozenců VLBW, P. Korček

14:05 – 14:25 Je MR traktografie přínosem v predikci neurologického poškození

novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií? MUDr. A. Mocková, Ph. D.

14:25 – 14:40 Epilepsie a mateřství, MUDr. J. Rokytová, MHA

14:40 – 14:50 Diskuze

14:50 – 15:00 Přestávka – coffee break

Blok IV — Vrozené vývojové vady, prenatální diagnostika i léčba

Předsedající: MUDr. J. Macko, Ph. D., MUDr. J. Hálek, Ph.D.

15:00 – 15:20 Přehled a trendy v transportu a distribuci novorozenců centralizovaných

ve FN Motol s vrozenými vývojovými vadami, doc. MUDr. J. Janota, Ph.D.

15:20 – 15:40 Výskyt závažných vrozených vývojových vad a jejich prenatální detekce v

období před epidemií COVID-19 a v jejím průběhu, MUDr. K.Ticháčková

15:40 – 16:00 Prenatální perforace střeva – prezentace souboru pacientů, MUDr. J.

Náhlovský

16:00 – 16:20 Četnost leidenské mutace u novorozenců s hmotností 1500 gramů, MUDr. J. Dušek , MHA

16:20 – 16:40 Překvapivé postnatální nálezy u donošených novorozenců, MUDr. K.Pinterová

16:40 – 16:50 Diskuze

16:50 – 17:10 Similarita molekul a bytí, prof. MUDr. J. Mourek , DrSc.

17:10 – 17:14 Diskuze

17:15 – 18:30 Sympozium Neopaliativa “Výzvy spojené s informováním rodičů o závažném stavu dítěte”

Předsedající/moderátoři: prof. MUDr. Z. Straňák, CSc. MBA, MUDr. Z.Staníčková, MUDr. L. Hrdličková, JUDr. B. Steinlauf

(sponzorováno firmou Chiesi).

75 min – přihlášení účastníci

17:15 – 18:00 Posterová sekce

Poster walk, koordinátoři: MUDr. T. Juren, MUDr. P. Hitka, Ph.D.

Empyém hrudníku u novorozence asociovaný s infekcí β-hemolytickým streptokokem skupiny A, MUDr. L. Csipková,

Vzácná příčina tranzientní abnormální myelopoézy u donošeného novorozence s normálním karyotypem, MUDr. B. Karlová

„Zdvojený“ prst je jen začátek, MUDr. M. N. Trinh

Kongenitální varicelový syndrome, MUDr. L. Henzlová

PÁTEK 4. 11. 2022

08.30 – 12:30 Odborný program

Blok V – Varia, fyziologický novorozenec

Předsedající: MUDr. P. Švihovec, MUDr. J. Tkaczyk

8:30 – 8:50 Epidemiologický dohled a šíření bakteriálních klonů na jednotce intenzivní

péče pro novorozence, MUDr. J. Hálek, Ph.D.

8:50 – 9:10 Prenatální a perinatální mezioborové konzultace ve FN Motol: plán

budoucí léčebné, podpůrné a paliativní péče, Dvořáková

9:10 – 9:30 Ošetřovatelská praxe a paliativní péče na neonatologických JIP, Mgr. M.

Kachlová

9:30 – 9:45 Intervenční činnost ve FN Plzeň, Mgr. P. Kubásková

9:45 – 9:50 Diskuze

9:50 – 11:00 Moderovaná otevřená diskuze na téma problémy při péči o fyziologické

novorozence, matky, podpora kojení, komunikace s rodiči, centra porodní

asistence, alternativní porody, porodní plány

Předsedající/moderátoři: MUDr. I. Burianová,Ph.D., MUDr. M. Dokoupilová, MUDr. M. Čihař

11:00 – 11:15 Přestávka – coffee break

Blok VI – Varia, fyziologický novorozenec

Předsedající: MUDr. E. Dortová

11:15 – 11:30 Využití Baby masáže v péči o novorozence na oddělení JIRP, Bc. K.Špirková

11:30 – 11:45 Aktivizace orální fáze polykacího aktu v raném vývoji, Mgr. M.Láfová

11:45 – 12:00 Význam a výsledky časné fyzioterapeutické intervence na novorozeneckém oddeleni, Mgr. E. Vondráková

12:00 – 12:20 Nedoklubko – Neonatologie očima rodičů, L. Žáčková

12:20 – 12:30 Diskuze

12:30 – 12:45 Zakončení kongresu, představení Neodnů 2023 Zlín

12:45 Oběd

* U jednotlivých příspěvků jsou uvádění první autoři, resp. přednášející