NEONATOLOGICKÉ DNY 

Kontakty

Tereza Stopková – organizační zajištění, kontakt pro firmy

tereza@boosterevent.cz
+420 603 438 439

Monika Houžvičková – fakturace, storno poplatky, registrace

monika@boosterevent.cz
+420 603 308 508

Sára Stopková– IT podpora, aplikace Eventee, registrace

sara@boosterevent.cz
+420 731 348 669

Alena Kunzfeldová – aktivní účast

alena@boosterevent.cz
+420 774 360 797

Platební údaje: 
BOOSTER EVENT s.r.o.

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1191391001 / 5500
Variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem
IBAN: CZ0455000000001191391001
SWIFT CODE:RZBC CZ PP